مقررات مربوط به ترخيص لوازم منزل ايرانيان مقيم خارج از كشور با معافيت (به استناد بند 6 ماده 37 قانون امور گمركي

ترخیص کالای مستعمل ایرانیان مقیم خارج از کشور (نشان تجارت باختر)

لوازم خانه و اشياء‌ شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادي، خدمت يا سياسي كه مدت اقامت آنان درخارج يكسال يا بيشتر بوده و ششماه آخر آن به طور متوالي باشد و جهت اقامت به ايران مسافرت نمايند و لوازم خانه و اشياء‌ مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي شوند مشروط براينكه :

الف – لوازم و اشياء مزبور از كشور محل اقامت مسافر حمل و يكماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد مگر در موارد فرس ماژور (حوادث غيرمترقبه) به تشخيص كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي.

ب – لوازم و اشياء‌ مزبور با وضع و شئون اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

ج – ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره 1- كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي شوند در صورتيكه قبل از پايان مأموريت و توقف يكساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يكسال توقف مذكور در اين بند نخواهند بود.

تبصره 2- منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفأ فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفأ (بصورت معمول ) مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل باشد.

توضيح اينكه:اتومبيل ، موتورسيكلت ، قايق ، كالاهاي نو مشمول اين مقررات نخواهند بود.

لوازم منزل نو ايرانيان خارج از كشور و يا خارجياني كه براي اقامت به ايران مي آيند به شرط غيرتجاري بودن مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمركي خواهد بود.

مقررات مربوط به ترخيص افزار كاردستي مستعمل ايرانيان مقيم خارج از كشور با معافيت (به استناد بند 7 ماده 37 قانون امور گمركي و ماده 22 آئين نامه اجرائي آن(

آلات و افزار دستي مربوط به كار و حرفه ايرانيان و خارجياني كه به ايران مي آيند . مشروط به اينكه :

1 ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه كار مورد ادعا به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان رسيده باشد و در نقاطي كه فاقد مقامات كنسولي ايران باشد ،‌ ارائه گواهي مقامت محلي كفايت مي كند.

2 ـ كالا يك ماه قبل از ورود يا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرك برسد.

توضيح اينكه ماشين آلات و دستگاهها مشمول اين مقررات نمي شود.

  • تاریخ ارسال : 9 نوامبر 2016
  • |
  • نوشته شده توسط : حامد افسری