محاسبه گر آنلاین

بازرگانی نشان تجارت باختر

slide2تخصصزمانتخصص
customs-clearance-services-company-dubai-gccترخیص کالامحاسبه هزینه ترخیص
arastradeتصویر اسلاید نشان تجارت باخترتصویر اسلاید نشان تجارت باخترتصویر اسلاید نشان تجارت باخترتصویر اسلاید نشان تجارت باخترتصویر اسلاید نشان تجارت باختر

انجام خدمات واردات وصادرات

انجام ثبت سفارش کالا

محاسبه هزینه گمرکی

واردات قطعی

ترخیص کالا

ترخیص کالا از گمرک جلفا

فرایند ترخیص کالا

دریافت پرفرما از صاحب کالا
محاسبه هزینه های گمرکی و اعلام مجوز های قانونی و مقرراتی مورد نیاز
بررسی مدارک و انجام امور ثبت سفارش کالا
انجام فرایند حمل کالا به گمرک مقصد
تخلیه و دریافت قبض انبار
تنظیم اسناد تجاری وانجام فرایند تشریفات گمرک
بارگیری کالا و ارسال به مقصد مورد نظر

ترخیص کالا

اخبار و رویدادهای گمرکی ایران آرشیو اخبار گمرکی

اخذ مجوز استاندارد برای واردات روغن: واردات روغن: گمرک جمهوری اسلامی ایران در پی نامه سازمان ملی استاندارد به س... (ادامه)

ثبت اطلاعات کامل خودروهای وارداتی در اظهارنامه و پروانه الکترونیک و نحوه استعلام این اطلاعات: مرکز وا... (ادامه)

زمان و هزینه عبور کالا از مرزها بایدکاهش یابد. رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه مرز محل عبور است نه توقف، گ... (ادامه)

حق العملکار گمرک